Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài liệu - Văn kiện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 88 items in 5 pages
1235- CV/HU 04/10/2019 Số 1235- CV/HU V/v báo cáo kết quả công tác nội chính; PCTN và CCTP nhiệm kỳ 2015 – 2020
129-KH/HU 19/09/2019 Số 129-KH/HU Triển khai Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
129-KH/HU 19/09/2019 Số 129-KH/HU Triển khai Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
02-QC/HU 19/07/2019 Quy chế tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy
HD/HU 17/05/2019 HƯỞNG ỨNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2019 CHỦ ĐỀ “DI SẢN VĂN HÓA”
BC/HU 09/07/2019 Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019
ĐCTT/HU 26/04/2019 Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019)
Số 307-BC/HU 27/08/2018 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ huyện trong giữa đầu nhiệm kỳ khóa XVIII (2015-2020)
Số 308-BC/HU 27/08/2018 Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ khóa XVIII (2015-2020)
Số 05-NQ/HU 27/08/2018 Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020 (Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đảng bộ Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020)
76 20/10/2017 Mẫu 76 lấy ý kiến nơi cư trú
HD/HU 13/07/2017 Hướng dẫn tuyên truyền 70 năm ngày TBLS
2265/QĐ-UBND 23/06/2017 Quyết định về việc triển khai Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy
12/2017/NQ-HĐND 19/04/2017 Nghị quyết về phát triển KT-XH miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
Số 40-KH/HU 18/04/2017 Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/HU của huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành trung ương
Kế hoạch số 35-KH/HU 16/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công văn số 525-CV/HU 27/02/2017 Công văn đính chính số lần và thời gian Đại hội công đoàn cơ sở và Công đoàn huyện trong Chỉ thị 10-CT/HU của Ban Thươngg vụ Huyện ủy
Chương trình số 09-CTr/TU 21/02/2017 Chương trình số 09-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về ...
Chương trình số 10-CTr/TU 21/02/2017 Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 21/2/2017, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực ...
Chương trình số 08-CTr/TU 20/02/2017 Chương trình số 08-CTr/TU, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản ...