Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 23/06/2022
Người ký: Phùng Thị Thương
Ngày hiệu lực: 23/06/2022
Tài liệu hội nghị lần thứ 10, khóa XIX
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 10, khóa XIX