Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuầnThông báo

  
Tiêu đề Công văn 1253-CV/HU mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 25/12/2023 16:45
Nội dung
Về việc mời dự Hội nghị Huyện ủy triển khai lấy phiếu tín nhiệm và đánh giá, xếp loại chất lượng của Đảng bộ huyện năm 2023

Tệp tin đính kèm
Hop_Ban_Chap_hanh.pdf [74.52 Kb]    Tải xuống