Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từ


bếp từ đôi
 


An ninh - Quốc phòng

Đảng ủy Ban CHQS huyện thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW3 khóa XIII
Sáng 28/7/2021, Đảng ủy Ban CHQS huyện Nam Trà My thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ CẤP XÃ
Trong hai ngày (22-23/7/2021), Ban CHQS huyện Nam Trà My đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trà Tập hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
VKSND Huyện Nam Trà My thực hiện công tác giúp đỡ hộ nghèo
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, theo sự phân công Huyện ủy Nam Trà My đối với Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đứng điểm theo dõi, chỉ đạo xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về phân công các cơ quan, đơn vị theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2020-2025.
Bàn giao nhà tình nghĩa năm 2021
Được sự ủy quyền của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng ngày 14/7/2021, Cục Hậu cần Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành và bàn giao 03 “Nhà tình nghĩa” trên địa bàn huyện Nam Trà My.
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HỘI NGHỊ RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2021, sáng ngày 07/7/2021, Đảng ủy Quân sự huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị Đảng ủy, qua đó nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.