Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Công tác kiểm tra

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017
KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG (18/10/1948 - 18/10/2014)
Tiêu đề tin công tác kiểm tra
Thực hiện Quyết định 565/QĐ-SYT ngày 05/11/2012 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc phân công Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cử đoàn kiểm tra 05 Trung tâm Y tế huyện (1. Trung tâm Y tế Bắc Trà My, 2. Trung tâm Y tế Nam Trà My, 3. Trung tâm Y tế Tiên Phước, 4. Trung tâm Y tế Huyện Phú Ninh, 5. Trung tâm Y tế Thành phố Tam kỳ) Đoàn kiểm tra của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu công việc từ ngày 13/11/2012 đến Trung tâm Y tế Bắc Trà My và kết thúc kiểm tra 5 trung tâm Y tế vào ngày 20/11/2012.