Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Số 307-BC/HU
Ngày ban hành: 27/08/2018
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 27/08/2018
Báo cáo kiểm điểm giữa đầu nhiệm kỳ khóa XVIII
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:307_bao_cao_kiem_diem__su_lanh_dao_cua_bch.pdf[ Tải về ]2.15 Mb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ huyện trong giữa đầu nhiệm kỳ khóa XVIII (2015-2020)