Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 
Lịch công tác tuần


Tổ chức cơ sở Đảng

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Khối xã

Khối LLVT

Khối cơ quan

hành chính

1. Đảng bộ xã Trà Mai (? Chi bộ; ? Đảng viên)

2. Đảng bộ xã Trà Dơn (?)

3. Đảng bộ xã Trà Tập

4. Đảng bộ xã Trà Don

5. Đảng bộ xã Trà Vân

6. Đảng bộ xã Trà Vinh

7. Đảng bộ xã Trà Cang

8. Đảng bộ xã Trà Nam

9. Đảng bộ xã Trà Linh

10. Đảng bộ xã Trà Leng

1. Đảng bộ Công an

2. Đảng bộ Quân sự

1. Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

2. Chi bộ Ban TG-TTBDCT

3. Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy

4. Chi bộ Cơ quan UBKT Huyện ủy

5. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

6. Chi bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

7. Chi bộ Hội - Đoàn thể

8. Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND

9. Chi bộ Phòng Nội vụ

10. Chi bộ NN&PTNT

11. Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch

12. Chi bộ Phòng GD&ĐT

13. Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng

14. Chi bộ Tài nguyên - Phát triển quỹ đất

15. Chi bộ Lao động thương binh - Dạy nghề

16. Chi bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao

17. Chi bộ Đài truyền thanh - Truyền hình

18. Chi bộ Phòng Dân tộc - Thanh tra - Tư pháp

19. Chi bộ Hạt Kiểm lâm

20. Chi bộ Trung tâm Y tế

21. Chi bộ Chi cục Thuế

22. Chi bộ Trường THPT

23. Chi bộ Trường PTDT Nội trú

24. Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân

25. Chi bộ Bảo hiểm xã hội - Thống kê

26. Chi bộ Toà án

27. Chi bộ Kho bạc

28. Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội

29. Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự

30. Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp

Tổng cộng: ? TCCSĐ ? Chi bộ, ? Đảng viên

Ban chấp hành Đảng bộ huyện
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM TRÀ MY (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Các Ban xây dựng Đảng
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015
Thông tin các đảng bộ, chi bộ HUYỆN