Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuầnCơ cấu tổ chức

1. Đ/c Nguyễn Tấn Thành - Ủy viên BTV; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 
Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật 
- Trình độ chính trị: Cử nhân 
- Điện thoại cơ quan: 
- Điện thoại: 0979.889891
- Email: thanhnvntm@gmail.com 


2. Đ/c Hồ Thị Minh Thuận - HUV; Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  
Quê quán: Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật 
- Trình độ chính trị: Trung cấp 
- Điện thoại cơ quan: 
- Điện thoại: 0510.3605086; 0964824324
- Email: thuanbtcntm@gmail.com


3. Đ/c Nguyễn Tấn Hùng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy


  
Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
- Trình độ chuyên môn: Đang học Đại học Văn hóa 
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0510.3880.026
- Điện thoại: 0977 292 894
- Email: hungbtcntm@gmail.com