Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Chính trị - Kinh tế - Xã hội

Trà Tập khẩn trương triển khai sắp xếp dân cư
Sáng ngày 5/9/2023 đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Hồ Thanh Vấn - HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện đứng điểm tại xã Trà Tập, cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam xã Trà Tập, đi kiểm tra tiến độ sắp xếp dân cư trên địa bàn xã Trà Tập.
Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân
Những bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong cuộc Cách mạng Tháng Tám sẽ mãi còn nguyên giá trị để chúng ta huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển, vì cuộc sống ấm no, tư do, hạnh phúc.
KỶ NIỆM 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN NAM TRÀ MY (01/8/2003 – 01/8/2023)
Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ V và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (01/8/2003 - 01/8/2023)
Tiểu ban tuyên truyền họp phân công nhiệm vụ và bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền