Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


bếp từ đôi
 

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

Tập trung toàn lực ứng phó, khắc phục hậu quả Bão số 9 – Molave
Thực hiện các chỉ đạo của BCĐ Trung ương, BCĐ Tỉnh, đặc biệt là Công điện số 09/CĐ-UBND, ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh, trong những ngày qua, huyện nhà đã tập trung toàn lực để chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của Bão số 9 – Molave.
Bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã Trà Linh
Chiều ngày 23/9, HĐND xã Trà Linh tổ chức kỳ họp thứ 11 để củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát UBND xã Trà Vinh
Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát UBND xã Trà Vinh về kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a và 135 trên địa bàn xã giai đoạn 2017-2019. Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Hồ Quốc Khánh chủ trì. Tham dự buổi giám sát có ông Nguyễn Đình An – Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống sâm Ngọc Linh
Với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Nam Trà My, việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chủ yếu phục vụ việc nhân giống cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện.
Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
Thông tin từ BHXH huyện Nam Trà My cho biết, thời gian qua, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện chủ yếu trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Lao động thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện rất lớn, nhưng số người tham gia còn rất ít, chưa tương xứng với tiềm năng.