Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Số 308-BC/HU
Ngày ban hành: 27/08/2018
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 27/08/2018
Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ khóa XVIII
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:308_bao_cao_so_ket_nua_nhiem_ky_dai_hoi_dang_bo.pdf[ Tải về ]4.83 Mb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ khóa XVIII (2015-2020)