Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động mặt trận & Các đoàn thể

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX, (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX, (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)
Thường trực Huyện ủy thăm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Trực báo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm; triển khai công tác quý IV-2016.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trà Nam
Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại xã Trà Nam tiếp xúc cử tri