Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: HD/HU
Ngày ban hành: 13/07/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 13/07/2017
Hướng dẫn tuyên truyền 70 năm ngày TBLS
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:hd_tuyen_truyen_70_nam_tbls_2017.doc[ Tải về ]69 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn tuyên truyền 70 năm ngày TBLS