Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Số 05-NQ/HU
Ngày ban hành: 27/08/2018
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 27/08/2018
Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:05_nghi_quyet_hoi_nghi_giua_nhiem_ky__thuc_hien_nq_dhdb.pdf[ Tải về ]1.17 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020 (Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đảng bộ Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020)