Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Công tác tuyên giáo

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2023
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục huyện
Nam Trà My với công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Sâm Ngọc Linh – Quốc bảo Việt Nam
Hội nghị công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2023
Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (lớp thứ 2)
Kiểm tra thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.
Khai giảng lớp bối dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 (lớp thứ 2)
Khai giảng lớp cập nhập kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo và quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quan lý.
Công bố quyết định thành lập Trung tâm Chính trị huyện
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023)