Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuầnCông tác tuyên giáo

Khai giảng lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII của đảng
Sáng ngày 10/01/2024, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Ban Tuyên giáo huyện ủy Nam Trà My nhận khen thưởng tại hội nghị tổng kết ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2023
Họp ban biên tập, biên soạn tập tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương huyện Nam Trà My
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, tuyên huấn cuối năm 2023
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2023
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục huyện
Nam Trà My với công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Sâm Ngọc Linh – Quốc bảo Việt Nam
Hội nghị công tác Tuyên giáo và Báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2023
Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (lớp thứ 2)