Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Lượt xem: 186

Sáng ngày 17/01/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thị Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan theo Quy chế phối hợp; các chi đảng bộ trực thược đảng bộ huyện; UBKT Đảng ủy cơ sở; cán bộ làm công tác tổ chức của đảng uỷ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Chính, HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Tổ chức Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực đạt được kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

          Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan theo các Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, năm 2023; triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 của UBKT Huyện uỷ; Quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Quán triệt Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

Các đại biểu tham gia thảo luận đã nhìn nhận ưu, khuyết điểm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2023 để tìm hướng giải quyết, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Công tác phối hợp giữa UBKT Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy với các cơ quan liên quan được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Phối hợp thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên phục vụ tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, tổ chức ở cơ sở đảm bảo theo quy định; thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy năm 2024 đảm bảo chất lượng, quy trình, quy định; kết quả kiểm tra, giám sát cần công khai, minh bạch, giúp cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không là người địa phương. Rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để chủ động tham mưu phương án sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 theo quy định của Điều lệ Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra tổ chức đảng có biểu hiện vi phạm trong việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế làm việc, mất đoàn kết nội bộ; kinh tế, tài chính, đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoảng sản; thực hiện các chế độ, chính sách, nhân đạo, từ thiện….; đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thu Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBKT Huyện ủy tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tốt trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Ban Thường vụ Huyện uỷ tặng giấy khen cho 08 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.        

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguồn tin: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: