Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Đảng bộ xã Trà Don vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Lượt xem: 228

Năm 2023, đảng bộ xã Trà Don được Ban thường vụ Huyện ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là thành quả, sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ xã trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.


          Đảng bộ xã Trà Don hiện có 147 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ. Năm 2023 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII; tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong năm 2023, dưới sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong xã nên đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, Ðảng ủy xã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Ðảng sâu rộng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng bộ xã chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được quan tâm. Do làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, năm 2023, Đảng bộ kết nạp 08 quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Cử 15 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về đảng, 01 đồng chí học cao cấp LLCT. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, năm 2023, qua đánh giá, xếp loại, Ðảng bộ xã có đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,41%; 06/06 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ðảng bộ xã được Ban thường vụ Huyện ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã còn tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Điểm lại “bức tranh” kinh tế - xã hội trong năm qua của xã Trà Don để thấy rõ những “gam màu sáng”, trong đó phải kể đến là kết quả sản xuất Nông, lâm nghiệp, thu chi ngân sách: Diện tích trồng lúa thực hiện đạt kế hoạch, sản lượng lương thực cây có hạt 407 tấn vượt chỉ tiêu. Phát triển diện tích trồng dược liệu: 203 ha, đạt 231% chỉ tiêu. Trồng cây ăn quả: 15 ha, đạt 300% chỉ tiêu. Trồng sắn: 75 ha, vượt chỉ tiêu đề ra. Triển khai các mô hình sản xuất mới: 16 mô hình, đạt 400% chỉ tiêu. Xây dựng sản phẩm OCOP: 01 sản phẩm được UBND huyện công nhận 3 sao, đạt 100% chỉ tiêu, đã hình thành mô hình chăn nuôi dê, heo đen tập trung có hiệu quả kinh tế. Hoàn thành việc sắp xếp ổn định dân cư làng Tắc Tố, thôn 3 với 51 hộ. Xóa nhà tạm 58 hộ (1.800 triệu đồng) hoàn thành chỉ tiêu Huyện giao. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm 2023 xã đã hoàn thành được 250m giao thông. Tổng thu ngân sách xã năm 2023 ước đạt trên 35.000 triệu đồng, trong đó thu NSNN trên địa bàn điều tiết cho ngân sách xã đã vượt chỉ tiêu dự toán.

Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, trên địa bàn xã có 03/3 đơn vị  trường học đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và II. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và tổ chức trong các dịp Lễ, tết và dịp kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Công tác xoá đói giảm nghèo là một điểm sáng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong năm có 263 hộ gia đình tự nguyện làm đơn đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo chiếm tỷ lệ 73,88%.

Bước sang 2024 với những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Trà Don tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn và phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực với quyết tâm cao.

Tác giả: La Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: