Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Trà My khai giảng 02 lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Lượt xem: 955

Từ ngày 17-18/8/2022, Huyện ủy Nam Trà My khai giảng 02 lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ LLVT huyện; các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa tham gia học tập tại lớp trực tuyến do Trung ương tổ chức.
Quang cảnh lớp học


Tham dự Lễ khai mạc 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, Báo cáo viên Huyện ủy. Lớp thứ nhất có 158 học viên, lớp thứ 2 có 130 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ LLVT huyện.

Mỗi lớp học diễn ra trong 1,5 ngày, 01 ngày học tập tại hội trường và 1 buổi trao đổi thảo luận và viết thu hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Tại lớp học, học viên được nghe các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy triển khai nội dung 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 –NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 –NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu học viên học tập nghiêm túc, tiếp thu và nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên sau khi tiếp thu tại lớp, về các chi đảng bộ, cơ quan tổ chức thảo luận và viết thu hoạch nộp tại cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết các cấp của Đảng. Đồng thời, các cơ quan đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo chậm nhất đến ngày 25/8/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tác giả: La Thị Thanh Thủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: