Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Lượt xem: 1099

Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.


Sáng ngày 17/5/2022, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lê Thanh Hưng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, Báo cáo viên Huyện ủy, lãnh đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành  Mặt trận, hội, đoàn thể huyện, các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị huyện, phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao – Truyền thanh – Truyền hình huyện dự đưa tin. Tại điểm cầu 10/10 xã: các đồng Thường trực Đảng ủy xã; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; bí thư các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể xã; Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trường học trên địa bàn xã, các gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình ở các xã tham dự Hội nghị.
Đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được xem phóng sự sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Nam Trà My. Phóng sự phản ánh quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trên địa bàn huyện. Việc học tập và làm theo Bác được Đảng bộ huyện Nam Trà My triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở, gắn với những việc làm cụ thể của từng địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được được nhân dân quan tâm như công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình trồng cây dược liệu, đặc biệt trồng sâm Ngọc Linh; quy hoạch và sắp xếp khu dân cư, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,… xuất hiện nhiều mô hình cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác như chị Nguyễn Xuân Út, phụ nữ thoát nghèo bền vững thôn 3, xã Trà Vân; chị Hồ Thị Dung, gương phụ nữ vươn lên làm kinh tế giỏi thôn 3 xã Trà Nam; Anh Hồ Văn Bút, bí thư Đảng ủy xã Trà Linh gương mẫu đi đầu hiến đất và vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn,…
Đồng chí Trần Văn Mẫn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện
trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương kết quả đạt được trong 01 năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức đảng cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần phát huy kết quả đạt được những năm qua, tiếp tục triển thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục quán triệt sâu rộng chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 đảm bảo nghiêm túc. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: