Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Đảng ủy xã Trà Tập tổ chức sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem: 3005

Sáng ngày 30/3/2022, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể xã, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc về tham dự.
Đồng chí Đinh Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị tập trung đánh giá ưu, khuyết điểm công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và việc xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã trong 05 năm qua. Bên cạnh đó, Hội nghị đi sâu phân tích những nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My gợi ý kiểm điểm trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, công tác giám sát của Mặt trận, các hội đoàn thể xã trong việc tiếp nhận và phân phối các nguồn hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn, thiệt hại do mưa bão vào cuối năm 2020; việc lựa chọn, cấp phát giống cây trồng, con vật nuôi cho nhân dân; công tác phê bình, tự phê bình của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục,...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh cần phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng 05 năm qua; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng khi để xảy ra những thiếu sót, gây dư luận xã hội không tốt, làm giảm suốt lòng tin của nhân dân vào đảng, vào chính quyền. Định hướng khắc phục trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Cần thường xuyên bổ sung, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, giữ đoàn kết trong nội bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 16/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: