Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


khóa vân taykhoa cua dien tu khoa  van tay cho cua nhom
 

Chi tiết tin

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 tại huyện Nam Trà My

Lượt xem: 135

Sáng 2/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 tại huyện Nam Trà My.
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Khắc Thắng và đồng chí Huỳnh Thị Tuyết - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng BTG Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, thị, thành uỷ, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì theo định kỳ, có sự đổi mới, sáng tạo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tích cực trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020. Việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 được chú trọng đẩy mạnh. Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra đúng định hướng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân,...

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc vẫn còn một số hạn chế, trong đó, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng trong nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa thường xuyên, nhất là những vấn đề liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII,... Công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng chưa được quan tâm đúng mức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; về công tác giáo dục lý luận chính trị thời gian qua; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp, đề xuất thành lập Trung tâm chính trị cấp huyện theo Quy định 208-Qđi/TW của Trung ương; quản lý phóng viên thường trú tại địa phương và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao những kết quả mà ban tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh những thuận lợi, tình hình nhiều mặt cũng có những tác động không thuận đối với công tác tuyên giáo; địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Vì vậy, ban tuyên giáo các cấp cần chủ động nắm bắt, theo dõi, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tích cực tham mưu ban thường vụ cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Bám sát tình hình, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để làm tốt công tác tư tưởng chính trị trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm chắc địa bàn, theo dõi diễn biến những hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chống đối chính trị, kịp thời tham mưu giải pháp và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội....
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Nam Trà My

Trước đó, ngày 01/7, huyện Nam Trà My đã mời đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh tham quan thực tế vườn sâm Ngọc Linh, khu dân cư mới sắp xếp và vườn ươm giống cây dược liệu tại Trà Nam, thăm khu di tích lịch sử Liên khu ủy và Ban Quân sự khu V - Nước Là, dự Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và hàng nông sản tháng 7,...

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: