Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Trà Vân tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Lượt xem: 1150

Đảng ủy xã Trà Vân tổ chức Hội nghị học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn xã.

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy xã Trà Vân tổ chức Hội nghị học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn xã.
Quang cảnh học tập nghị quyết

       

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Luận, Bí thư Đảng ủy, cán bộ các ban ngành của xã, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học về tham dự. Buổi sáng Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, tiến hành triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tình thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục được nghe các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là những nội dung quan trọng Nghị quyết rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế của đất nước và địa phương, chủ động hội nhập kinh tế thế giới; nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, giáo viên, đảng viên. Đồng thời, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã.

          Thay mặt Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Thanh Luận - Bí thư Đảng ủy kết luận, nhấn mạnh sự cần thiết về việc học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc tiếp thu nội dung Chỉ thị, Nghị quyết tiến hành viết thu hoạch cá nhân, đăng ký chương trình hành động cá nhân, tập thể việc học tập và làm theo Bác gửi về Ban giám hiệu nhà trường để báo cáo Đảng ủy tổng hợp báo cáo về Huyện ủy và triển khai thực hiện. 


Tác giả: Trà My

Nguồn tin: Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: