Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DT-NQ
Ngày ban hành: 12/12/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Tòng
Ngày hiệu lực: 18/12/2014
BC_thuc_hien_NQ_nam_2014.doc
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC_thuc_hien_NQ_nam_2014.doc[ Tải về ]184.5 Kb

Nội dung trích yếu :
BC_thuc_hien_NQ_nam_2014.doc