Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 01-TLHN/HU
Ngày ban hành: 28/03/2019
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 28/03/2019
Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 17
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 17