Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: HN/HN
Ngày ban hành: 03/10/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 05/10/2016
Tài liệu hội nghị huyện ủy lần thứ 7 (tài liệu lần thứ 1)
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CT HNHU 7.docx[ Tải về ]15.95 Kb
File thứ 2:CT_thuc_hien_NQ_04_cua_Tinh_uy_ve_Cong_tac_can_bo.doc[ Tải về ]118.5 Kb
File thứ 3:ke_hoach_thuc_hien_Chi_thi_05_BCT_(1).doc[ Tải về ]128 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị huyện ủy lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020