Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: CT/HU
Ngày ban hành: 30/09/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 05/10/2016
Chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong_trinh_hoi_nghi.pdf[ Tải về ]331.51 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 702 lượt ]Quay lại