Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn phòng Huyện ủy
Số/Ký hiệu: KH/VPHU
Ngày ban hành: 04/01/2016
Người ký: Ngô Tấn Lạc
Ngày hiệu lực: 04/01/2016
Các văn bản hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng năm 2016
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bang diem thi dua van phong co so.doc[ Tải về ]89.5 Kb
File thứ 2:CTCT Van phong nam 2016.doc[ Tải về ]60.5 Kb
File thứ 3:Chuong trinh Hoi nghi.doc[ Tải về ]31.5 Kb
File thứ 4:KH cong tac VP 2016.doc[ Tải về ]88.5 Kb
File thứ 5:Quy dinh thi dua.doc[ Tải về ]60 Kb

Nội dung trích yếu :
Các văn bản hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng năm 2016.