Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: 8180-CV/BTCTW
Ngày ban hành: 31/12/2014
Người ký: Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, sao lục 41-SL/VPHU


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 888 lượt ]Quay lại