Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2147-QĐ/TU
Ngày ban hành: 14/01/2015
Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày hiệu lực: 14/01/2015
Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Quyet dinh pccb0001.pdf[ Tải về ]10.83 Mb

Nội dung trích yếu :
Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1741 lượt ]Quay lại