Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Chương trình số 10-CTr/TU
Ngày ban hành: 21/02/2017
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 21/02/2017
Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 21/2/2017, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong_trinh_so_10_cua_tinh_uy.pdf[ Tải về ]1.29 Mb

Nội dung trích yếu :
Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 21/2/2017, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1467 lượt ]Quay lại