Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Văn phòng Huyện ủy
Số/Ký hiệu: Báo cáo số 23-BC/VPHU
Ngày ban hành: 08/02/2017
Người ký: Ngô Tấn Lạc
Ngày hiệu lực: 08/02/2017
Báo cáo tổng kết công tác thi đua Văn phòng Cấp ủy năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2017
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bao_cao_so_23_cua_vphu.pdf[ Tải về ]720.32 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tổng kết công tác thi đua Văn phòng Cấp ủy năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2017


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 812 lượt ]Quay lại