Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 10-HD/HU
Ngày ban hành: 18/10/2016
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 18/10/2016
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Huong_dan_so_10.pdf[ Tải về ]562.72 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 630 lượt ]Quay lại