Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 137 items in 7 pages
BC-HU 12/12/2014 bao_cao_so_ket_02_thuc_hien_ke_hoach_26.doc
BC/HU 29/09/2014 Bao_cao_so_ket_3_nam_thuc_hien_chuong_trinh_dong_so_14_thuc_hien_NQ_04_cua_Tinh
KL/TW 29/09/2014 Kết luận 154
CTr/HU 26/09/2014 Chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21
BC/HU 26/09/2014 Dự thảo Báo cáo Quý III/2014
CTr/HU 26/09/2014 Chương trình công tác Quý IV/2014
BC/HU 26/09/2014 Dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
CTr/VP 25/09/2014 Chương trình hội nghị Văn phòng cấp ủy
ĐC/VPHU 25/09/2014 Đề cương Hướng dẫn Đại hội
HD/VPHU 22/09/2014 Hướng dẫn tập huấn công tác văn phòng
HD/VPHU 22/09/2014 Hướng dẫn khung tài liệu
-CTr/HU 15/09/2014 Chương trình thực hiện NQ33
/BC-UBND 16/07/2014 Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 20 ( khóa XVII)
BC/HU 16/07/2014 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU
19/TB-UBND 29/05/2014 Thông báo Nghỉ lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
06 /2012/NQ-HĐND 29/05/2014 NGHỊ QUYẾT Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013
01/TCHP 29/05/2014 Tài liệu kèm theo Kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992