Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 142 items in 8 pages
Dự thảo CTr/HU 03/04/2017 Dự thảo Chương trình thực hiện NQ 05
Dự thảo BC/HU 03/04/2017 Dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 43 của Huyện ủy
Dự thảo BC/HU 03/04/2017 Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
Dự thảo BC/HU 03/04/2017 Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 12 của tỉnh
Dự thảo CTr/HU 03/04/2017 Dự thảo Chương trình thực hiện NQ số 08 của Bộ Chính trị
Dự thảo CTr/HU 03/04/2017 Dự thảo Chương trình thực hiện NQ số 09 của Tỉnh ủy
CTr/HU 15/02/2017 Chương trình hội nghị huyện ủy đột xuất
DT BC/HU 15/02/2017 Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Huyện ủy Nam ...
Dự thảo Chương trình CTr/HU 14/02/2017 Chương trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kế hoạch số 33-KH/HU 09/02/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái ...
CTr 08/02/2017 Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2016
Kế hoạch số 32-KH/HU 07/02/2017 Kế hoạch tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị.
kế hoạch số 30a-KH/NU 30/12/2016 Triển khai kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
TL/HN 26/12/2016 Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy và công tác tuyên giáo năm 2016
TLHN/HU 13/12/2016 Tài liệu phục vụ Hội nghị lần thứ 8
TLHN/HU 13/12/2016 Tài liệu phục vụ Hội nghị lần thứ 8 (khóa XVIII)
CTr/HU 08/12/2016 Chương trình hội nghị lần thứ 8 (khóa XVIII)
CT/HU 30/09/2016 Chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
HN/HN 03/10/2016 Tài liệu hội nghị huyện ủy lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020
TL/HN 04/10/2016 Tài liệu hội nghị lần thứ 7