Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 94 items in 5 pages
số 34-CV/HU 16/10/2015 V/v hướng dẫn chuyển sinh hoạt đảng
02-TB/TCHU 15/10/2015 Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ công chức Ban Tổ chức Huyện ủy
01-TB/HU 15/10/2015 Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Công văn số 30 12/10/2015 Công văn số 30-CV/HU ngày 12/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ, công chức và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng ...
302 -BC/HU 28/07/2015 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII
Văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện Nam Trà My 28/07/2015 Văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện Nam Trà My, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
867_CVHU 29/01/2015 Công văn về việc triển khai đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ huyện
BC/HU 28/01/2015 Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ huyện khóa XVIII
308-KH/BTGTWW 20/01/2015 Về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
9479_CV/ VPTW 14/01/2015 Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XI
2147-QĐ/TU 14/01/2015 Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
2148-QĐ/TU 14/01/2015 Quyết định ban hành quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
8180-CV/BTCTW 31/12/2014 Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, sao lục 41-SL/VPHU
DT/HU 10/12/2014 Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
4362_CV/VPTW/nb 12/11/2014 Về việc chi Đại hội đảng các cấp
24-HD/HU 05/11/2014 Hướng dẫn về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.
65-KH/HU 05/11/2014 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp
ĐC 23/10/2014 Đề cương Báo cáo Chính trị
408 - 409-TB/HU 23/10/2014 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí thư - Phó Bí thư Huyện ủy
405-TB/HU 20/10/2014 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy