Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu - Văn kiện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 94 items in 5 pages
03-NQ/HU 21/12/2016 Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017
20-CTr/HU 21/12/2016 Chương trình công tác năm 2017 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
117-BC/HU 20/12/2016 Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2016
27-KH/HU 20/12/2016 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
116-BC/HU 20/12/2016 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
18-CTr/HU 20/12/2016 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Huyện ủy Nam Trà My
Quy định 55-QĐ/TU 19/12/2016 Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
69-CV/VPHU 14/12/2016 Về viêc dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW và Hướng dẫn số 08-HD/HU.
06-CT/HU 24/11/2016 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai
Nghị quyết TW4K12 05/11/2016 Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
09-HD/HU 18/10/2016 Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016
10-HD/HU 18/10/2016 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận ...
06-HD/BTCTU 10/10/2016 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2016
07-HD/BTCTU 10/10/2016 HƯỚNG DẪN Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận ...
05-NQ/TU 17/08/2016 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định ...
04-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025
03-HD/HU 29/01/2016 Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai ...
số 11-KH/HU 26/01/2016 Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 26/01/2016Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch ...
DS 19/11/2015 Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015 của cơ quan Huyện ủy
17-TB/HU 20/10/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Trà Leng