Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Thông báo

STTTiêu đềNgày đăngLượt xem
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
41 Công văn số 92 tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020 10/11/2020 09:48 252
42 Công văn số 90 về việc mời dự hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2020 09/11/2020 14:00 339
43 V/v Chủ động ứng phó bão GONI 02/11/2020 09:51 367
44 Công văn số 72 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 27/10/2020 08:54 320
45 Chủ động ứng phó bão Molave và tình hình mưa lũ 26/10/2020 12:10 349
46 Công văn số 65 về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 14/10/2020 07:56 161
47 Công văn về việc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Nam Trà My 02/10/2020 09:41 322
48 Công văn số 50 Về việc triệu tập cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT học tập Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện. 01/10/2020 07:44 251
49 V/v thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) 29/09/2020 16:34 223
50 Số 01-CV/BTGHU V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 24/08/2020 12:06 320
51 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 18/08/2020 09:23 313
52 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2020 31/07/2020 17:19 310
53 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 16/07/2020 16:02 231
54 Công văn số 1489-CV/HU V/v tiếp công dân định kỳ tháng 7/ 2020 09/07/2020 10:44 243
55 Số 323-CV/BTGHU V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 29/06/2020 16:33 199
56 Công văn số 1470 của Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 10/06/2020 15:22 243
57 Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn lập Hồ sơ xác nhận nguồn gốc Sâm Ngọc Linh 26/05/2020 16:21 378
58 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 24/05/2020 17:32 372
59 Phát hành nhạc karaoke nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) 24/05/2020 17:29 427
60 Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” 15/05/2020 09:49 307