Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Thông báo

  
Tiêu đề Công văn số 50 Về việc triệu tập cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT học tập Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện.
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 01/10/2020 07:44
Nội dung
Tệp tin đính kèm
50_cong_van_trieu_tap_cb__dv__cc__vc__chien_sy_llvt_hoc_tap_nq_dai_hoi_xix_dang_bo_huyen.pdf [444.95 Kb]    Tải xuống