Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Thông báo

  
Tiêu đề V/v thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 29/09/2020 16:34
Nội dung V/v thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Tệp tin đính kèm
49_cong_van_thay_doi_dia_diem_hoi_nghi_truc_tuyen_quan_triet__hoc_tap_nqdhdb_huyen.pdf [206.30 Kb]    Tải xuống