Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từ


bếp từ đôi
 


Thông báo

  
Tiêu đề Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn lập Hồ sơ xác nhận nguồn gốc Sâm Ngọc Linh
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 26/05/2020 16:21
Nội dung

Thực hiện Công văn số 361/SNN&PTNT-CCKL ngày 02/3/2020 của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn lập và nộp Hồ sơ đề nghị xác nhận nguồn gốc Sâm Ngọc Linh được gây trồng nhân tạo.

Theo đó, ngày 21/5/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND về Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn lập Hồ sơ xác nhận nguồn gốc Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đoàn công tác do Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác có nhiệm vụ Hướng dẫn nhóm hộ, hộ gia đình viết đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh; Xây dựng bản đồ khu vực trồng Sâm Ngọc Linh tỷ lệ 1/10.000 và xác định diện tích, độ cao, vùng quy hoạch sâm; Kiểm tra số lượng cây Sâm theo năm trồng; Xác định tuổi cây, loài cây Sâm Ngọc Linh; Xác định nguồn gốc, xuất xứ gây trồng nhân tạo; Lập Báo cáo thuyết minh kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý dịch hại cây Sâm tại vườn.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy