Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từ


bếp từ đôi
 


Thông báo

  
Tiêu đề Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 24/05/2020 17:32
Nội dung

Ngày 19/5, UBND huyện Nam Trà My đã ban hành văn bản số 345/UBND-NN&PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, mùa bão năm 2020 có từ 11 - 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, có khả năng từ 5 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta; trong đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong mùa lũ, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện 3 - 5 đợt lũ; đỉnh lũ lớn nhất năm có khả năng cao hơn năm 2019 và ở mức xấp xỉ đỉnh lũ trung bình nhiều năm.

Để chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chính sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Chỉ thịsố 08/CT-UBND, ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Quyết định số 2663/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 638/KH-UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các xã:

 Trước mắt, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2020; chỉ đạo tính toán cân đối nguồn nước tại các công trình thủy lợi do huyện, xã quản lý, khai thác để bố trí diện tích sản xuất phù hợp, đối với các công trình thủy lợi có nguy cơ cao thiếu nước thực hiện chuyển đổi cây trồng chịu hạn trên đất lúa hoặc không bố trí sản xuất; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Phương án phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn để chủ động ứng phó. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt.

Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông các bản tin cảnh báo thiên tai đến người dân để chủ động phòng tránh.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp huyện, xã theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị các phương án, phương tiện, phân công nhân lực chủ động ứng phó với thiên tai tại địa bàn xã.

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch các tháng còn lại phù hợp với tình hình thiên tai và đặc điểm của từng xã.

Bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp, chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống.

Thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đảm bảo đủ số lượng, thành phần và xây dựng quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích theo Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (đã được Ban Chỉ huy Phồn, chống thiên tai và TKCN tỉnh gửi đến cac địa phương và đăng tải trên Website: http://pctt.quangnam.vn).

Rà soát các khu vực đông dân cư, khu vực hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có người và phương tiện đi lại khả năng bị ảnh hưởng; vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; các tuỵến đường đi qua ngầm, tràn, thực hiện lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực nguy hiểm,...) để nhân dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại trong mùa mưa lũ; có kế hoạch lắp đặt bổ sung hoặc kiến nghị.

UBND các xã rà soát, kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau mưa bão. Đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ lụt vùng hạ du đập, vùng nguy hiểm (biển báo, loa, còi hú . .).

Kiểm tra tất cả các trang thiết bị phục vụ công tác trực ban phòng chống thiên tai (máy fax, điện thoại, máy nổ,...) đảm bảo yêu cầu sẵn sàng phục vụ trong mùa mưa bão năm 2020; nhất là kiểm tra điện thoại Vinasat đã được trang bị.

Phổ biến Website: http://pctt.quangnam.vn; trang Facebook “Thông tin phòng, chống thiên tai Quảng Nam” đến cán bộ, nhân dân biết để theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thông tin, báo cáo; trong đó lưu ý việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng thời gian và biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

Triển khai tốt công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tại công trình, xây dựng phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn người, tài sản khi có thiên tai.

Các địa phương có công trình hồ, đập chứa nước thủy lợi: Thực hiện củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình hồ, đập chứa nước, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét ban hành, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai”.

Tập trung theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn chỉ đạo công tác phòng chống hạn và thiếu nước vụ Hè Thu năm 2020.

Tổ chức theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị Khai thác thủy lợi trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nươc thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức kiểm tra tiến độ thi công các công trình thủy lợi, kênh mương đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới; bảo đảm tiến độ thi công công trình an toàn vượt lũ trước 31/8/2020.

4. Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện

Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành, UBND các xã lập Kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai.

Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để tham mưu chỉ đạo điêu hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gâỷ ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định

Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND xã thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định.

Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điền hành về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện lên Website: pctt.quangnam.vn; trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam”; cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My để nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí biết và theo dõi.

5. Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵng sàng ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện theo quy định.

Hướng dẫn UBND các xã thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đảm bảo số lượng, thành phần theo tài liệu Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã kèm theo Quyết định số 08/QĐ- TWCTT của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý các công trình thủy điện triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn đập của công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Hướng dẫn UBND các xã xây dựng Phương án dự trữ lương thực, thực phấm và các mặt hàng thiết yếu tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thướng bị chia cắt khi có mưa lũ.

Phối họp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2020.

Có kế hoạch huy động phương tiện và nhân lực thực hiện xử lý các tình huống bị tắc đường phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Phối họp với UBND các xã rà soát, kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc đế đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau mưa bão.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Phối hợp vói Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai.và TKCN huyện trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều kịết các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2020.

8. Chủ các hồ thủy điện tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương.

9. Tổ quản lý điện lực Nam Trà My có kế hoạch đảm bảo an toàn về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong mùa mưa bão; có phương án khắc phục kịp thời các sự cố về điện do thiên tai gây ra.

10. Viễn thông Nam Trà My, Viettel Nam Trà My có phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các điểm dân cư, UBND các xã và Văn phòng Ban chỉ đạo PCTT và TKCN huyện các cấp khi xảy ra thiên tai.

11. Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện.

Phòng NN&PTNT huyện