Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từ


bếp từ đôi
 


Thông báo

  
Tiêu đề Phát hành nhạc karaoke nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam)
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 24/05/2020 17:29
Nội dung

Phát hành nhạc karaoke nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam)Căn cứ Nghị quyết số 69/NỌ-HĐND, ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nam Trà My về việc thông qua Đề án xây dựng chiến lược phát triển cây Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; chào mừng Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV nãm 2020, UBND huyện Nam Trả My ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 19/5/2020 về phát hành đĩa nhạc karaoke nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cây sâm Ngọc Linh đến với người dân trong nước và bạn bè, du khách quốc tế. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về hình ảnh nhằm ghi lại bản sắc văn hóa các dân tộc trong huyện; quảng bá, xúc tiến việc trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh.

Kế hoạch yêu cầu tuyển chọn các bài hát hay về cây sâm Ngọc Linh đã đạt giải tại các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tại các năm trước do huyện phát động. Lựa chọn những nhà làm phim, quay phim có kinh nghiệm tham gia biên tập dàn dựng các ca khúc đạt chất lượng, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo đối tượng, tầng lớp tham giạ, tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Các ca khúc được lựa chọn phát hành phải đảm bảo quyền tác phẩm, tác giả của các ca khúc.

Tụyển chọn những bài hát hay được các nhạc sỹ trọng và ngoài tỉnh viết về cây sâm Ngọc Linh. Chọn cảnh quang, địa điểm ghi hình minh họa trong bài hát phù hợp với đời sống sản xuất của huyện, nhất là việc trồng và bảo tồn phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Theo kế hoạch, dự kiến số lượng bài hát: 20 bài. Từ ngày 1/5 đến ngày 20/5/2020 hoàn thiện các thủ tục để sản xuất và phát hành đĩa nhạc karaoke theo quy định. Từ ngày 25/5 đến ngày 30/6/2020 lựa chọn và mời các nhà quay phim, dựng hình, đạo diễn... có kinh nghiệm và năng lực để ký hợp đồng và tổ chức thực hiện. Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2020 hoàn thành và phát hành.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy