Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Thông báo

  
Tiêu đề Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Cách xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 28/04/2020 10:35
Nội dung

Khi phát hiện có học sinh mắc một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 (gọi chung là người nghi ngờ) trong trường học cần thực hiện theo các bước sau:

1. TIẾN HÀNH CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRỊ DỊCH TỂ

Bước 1. Giáo viên cho lớp học tạm ngừng học, thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xức giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách dưới 02 mét.

Bước 2. Giáo viên liên hệ với nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học (sau đây gọi tắt là cán hộ y tế trường học) để thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều tra dịch tễ.

Bước 3. Cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tể (đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế) thực hiện cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách.

Bước 4. Cán bộ y tế trường học đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bổ trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công van số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020.

Bước 5. Cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ:

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thì hỏi trực tiếp.

- Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sờ: mời cha mẹ hoặc người đỡ đầu đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử lý.

* Nội dung điều tra dịch tễ:

- Trong vòng 14 ngày trước đó có di về từ vùng dịch theo khuyến cáo cùa Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước), nêu địa điểm cụ thể nếu có.

- Trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, làm việc cùng phòng, tiếp xúc trực tiêp trong khoảng cách <l-2m, di chuyển trên cùng phương tiện, ...) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với COVID-19.

- Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã hoặc đơn vị y tế địa phương theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết mời cán bộ y tế khu vực, tuyến huyện, tuyến tỉnh đến hỗ trợ.

2. CÁCH XỬ TRÍ SAU KHI ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

2.1. Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì xử lý như sau:

- Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết thì nhân viên y tế trường học đưa giáo viên, học sinh hoặc phối hợp với cha mẹ đưa trẻ, học sinh đến cơ sở y tế gần nhất đế xử lý kịp thời.

- Ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác y tế trường học (mẫu số theo dõi sức khỏe Sở đã gửi đến các đơn vị).

2.2. Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

2.2.1. Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị

Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế cấp xã hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương để đưa học sinh/giáo viên đến cơ sở y tế theo quy định đê cách ly và điêu trị. Việc vận chuyển học sinh/giáo viên nêu trên phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm.

2.2.2. Các biện pháp xử lý tại nhà trường

- Đối với trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trường hợp có liên quan khác thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương.

- Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cho học sinh nghỉ học ngay cho đến khi nhà trường có thông báo mới.

- Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.