Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Thông báo

  
Tiêu đề Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thanh Hóa - Quảng Nam kết nghĩa (12/3/1960 - 12/3/2020)
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 18/02/2020 14:53
Nội dungKhởi công xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh
 trong kháng chiến tại Quảng Nam.


Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về truyền thống hào hùng, tình kết nghĩa keo sơn của cả dân tộc nói chung và của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa nói riêng từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những đóng góp, hỗ trợ, hợp tác cùng nhau khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng của hai tỉnh trong thời kỳ mới, ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 6539/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Thanh Hóa - Quảng Nam kết nghĩa.

Nội dung tuyên truyền

1. Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, khẳng định chủ trương kết nghĩa giữa các tỉnh, thành phố miền Bắc với các tỉnh, thành phố miền Nam nói chung và giữa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa nói riêng là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta; qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Truyền thống hào hùng, tình kết nghĩa keo sơn của cả dân tộc nói chung và của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; kiến thiết nền hòa bình, thống nhất nước nhà và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho đến ngày nay.

3. Những thành tựu, kết quả hợp tác, những giá trị và bài học kinh nghiệm kết nghĩa giữa hai tỉnh 60 năm qua. Đồng thời, khẳng định quan điểm, mục tiêu, định hướng của đảng bộ hai tỉnh về tiếp tục xây dựng và thắt chặt tình kết nghĩa thời gian tới.

Các hoạt động kỷ niệm

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa diễn ra tại hai tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa (theo Kế hoạch số 6539/KH-UBND ngày 31/10/2019 của ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam), gồm:

1. Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa (12/3/1960 - 12/3/2020): Do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa chủ trì, tổ chức cùng lúc tại hai tỉnh. Cơ quan tham mưu là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch của hai tỉnh.

2. Lễ khánh thành bia tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa hy sinh trên chiến trường tỉnh Quảng Nam, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam: Do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

3. Tọa đàm “Quảng Nam - Thanh Hóa, 60 năm kết nghĩa, hợp tác và phát triển”: Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

4. Phóng sự truyền hình 60 năm nghĩa tình Quảng Nam - Thanh Hóa: Do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan của 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa xây dựng.

            Công tác tuyên truyền được kết hợp đa dạng các hình thức như: hội nghị, tọa đàm, chương trình gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hợp tác du lịch; trên các phương tiện truyền thông, báo chí, phát thanh - truyền hình và tuyên truyền trực quan, như băng rôn, bảng hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền lưu động và tuyên truyền miệng... Thông qua các hoạt động nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa trong việc giữ gìn và phát huy tình cảm kết nghĩa keo sơn, cùng phấn đấu và xây dựng hai tỉnh ngày càng giàu mạnh.