Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Thông báo

  
Tiêu đề Công văn số 1308 về việc mời dự duyệt nội dung, nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025)
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 11/02/2020 07:48
Nội dung Công văn số 1308 về việc mời dự duyệt nội dung, nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025)
Tệp tin đính kèm
1308_cong_van_moi_du_duyet_noi_dung_nhan_su_dai_hoi_dang_cap_co_so_nk_2020-2025.pdf [402.51 Kb]    Tải xuống