Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện


Thông báo

  
Tiêu đề CV mời dự HN tổng kết Quy chế phối hợp; triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Người gửi Lê Viết Quang
Ngày gửi 09/01/2020 09:43
Nội dung
CV mời dự HN tổng kết Quy chế phối hợp; triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 
Tệp tin đính kèm
114_cv.doc [34.50 Kb]    Tải xuống