Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Các Ban xây dựng Đảng

Lượt xem: 2933

Các Ban xây dựng Đảng

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Đ/c Trần Duy Dũng UVTV-Trưởng Ban
2. Đ/c Đậu Đình Hà Phó Ban
3. Đ/c Nguyễn Văn Thi Chuyên viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Anh Chuyên viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Đ/c Nguyễn Văn Điền UVTV-Trưởng Ban
2. Đ/c Đoàn Ngọc Ba Phó Ban
3. Đ/c Nguyễn Văn Hiệp Cán sự
4. Đ/c Lê Thị Thúy Cán sự

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1. Đ/c  UVTV-Trưởng Ban
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hùng Phó Ban
3. Đ/c Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên
4. Đ/c Phạm Phú Phúc Chuyên viên
5. Đ/c Đỗ Thị Nhật Tâm Cán sự
6. Đ/c Mai Văn Chính Cán sự
7. Đ/c Nguyễn Thành Lũy Bí thư Đảng ủy

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa UVTV-Chủ nhiệm UBKT
2. Đ/c Trần Ngọc Hiếu Phó Chủ nhiệm UBKT
3. Đ/c Hoàng Tiến Đại Ủy viên UBKT
4. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng Chuyên viên 5. Đ/c Nguyễn Hồng Dũng Chuyên viên

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Đ/c Nguyễn Văn Cẩn Chánh Văn phòng
2. Đ/c Ngô Tấn Lạc Phó Văn phòng
3. Đ/c Lê Viết Quang Chuyên viên
4. Đ/c Nguyễn Thành Trung Cán sự
5. Đ/c Nguyễn Thị Luyến Văn thư
6. Đ/c Phùng Thị Chung Lưu trữ
7. Đ/c Nguyễn Trung Đức Cơ yếu
8. Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Bình Kế toán
9. Đ/c Đinh Văn Trung Lái xe
10. Đ/c Trần Văn Hòang Lái xe
11. Đ/c Lê Mạnh Hưng Bảo vệ - Lái xe
12. Đ/c Võ Hồng Lê Cấp dưỡng
13. Đ/c Lương Thị Thúy Loan Công vụ
14. Đ/c Trần Văn Anh Bí thư Đảng ủy

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

1. Đ/c Nguyễn Trường Sinh Giám đốc
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hậu Giáo vụ
3. Đ/c Lê Duy Quang Chuyên viên
4. Đ/c Lê Thị Thảo Kế toán
5. Đ/c Lê Xuân Vị Bảo vệTác giả: Văn phòng


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: