Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chê Ghêvara

Lượt xem: 791

(ĐCS)
Chê Ghêvara (Ernesto Guevara;1928 - 1967), nhà hoạt động chính trị Cuba và phong trào cách mạng Mỹ Latinh. Sinh tại Achentina. Bác sĩ (1953). Năm 1954, hoạt động trong phong trào đấu tranh vũ trang ở Goatêmala. Năm 1955, gia nhập nghĩa quân Cuba do Phiđen Caxtơrô (F. Castro) tổ chức ở Mêhicô và đến 12.1956, cùng 81 chiến sĩ đáp tàu Granma (Granma) trở về Cuba nhằm lật đổ chế độ độc tài Batixta. Bị vây quét, cùng với các đồng chí còn sống, lui vào vùng núi Xiêra Maextơra (Sierra Maestra), xây dựng căn cứ cách mạng, phát động chiến tranh du kích. Sau khi Cách mạng Cuba thành công (1959), Chê Ghêvara là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba. Năm 1965, ông rời Cuba tham gia phong trào cách mạng của nhân dân Mỹ Latinh. Những năm 1966 - 1967, lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích ở Bôlivia. Hi sinh trong cuộc chiến tranh du kích ở Bôlivia (1967). Năm 1997, hài cốt của Ghêvara đã được tìm thấy ở nơi ông chiến đấu và được đưa về chôn cất theo nghi lễ nhà nước và dựng đài tưởng niệm ở Xanta Clara (Santa Clara; Cuba).

Các từ khóa theo tin:

BVK (Từ điển BKTT)


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: