Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hiêng Xomrin

Lượt xem: 853

Hiêng Xomrin (Heng Samrin; sinh 1934), nhà hoạt động chính trị Cămpuchia. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo thuộc tỉnh Xvay Riêng (Svay Rieng). Năm 1959, tham gia quân đội giải phóng, giữ nhiều cương vị chỉ huy trong quân đội. Tháng 5.1978, lãnh đạo lực lượng nổi dậy chống lại chế độ "Cămpuchia dân chủ" diệt chủng. Tháng 12.1978, tại Đại hội thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cămpuchia, được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương của Mặt trận. Sau khi giải phóng Phnôm Pênh, được cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cách mạng; từ 1981, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà nhân dân Cămpuchia. Từ tháng 12.1981 đến 10.1991, Tổng Bí thư Uỷ ban Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia. Từ Đại hội bất thường của Đảng (10.1991), là Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cămpuchia.

Các từ khóa theo tin:

BVK


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: