Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Gặp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).

Lượt xem: 1150

Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).

Chiều Ngày 18/11/2014 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014).

          Tham dự gặp mặt có các đ/c đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HDND - UBND, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các tổ chức thành viên Mặt trận, các đ/c Ủy viên UBMT huyện khóa IX và UBMT các xã.
Buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2014.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tòng - Bí thư Huyện ủy, phát biểu ý kiến chỉ đạo

Về dự gặp mặt có các đ/c Nguyễn Thanh Tòng - Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo, đ/c đánh giá cao những kết quả đạt được trong 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “ngày vì người nghèo” của UBMT huyện, đã góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, thực hiện chính sách An sinh – xã hội. Tuy nhiên đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đề nghị trong thời gian đến Ủy ban Mặt trận TQVN huyện phát huy hơn nữa sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương), tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ban hành kèm theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương); Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Tại buổi gặp mặt UBMTTQVN huyện đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN huyện với các Tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Tác giả: Quốc Thiên

Nguồn tin: UBMTTQVN huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn: