Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Hội Cựu chiến binh huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lượt xem: 209

  Chiều ngày 04/01/2024, Hội Cựu chiến binh huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Oánh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện chủ trì Hội nghị.


  Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Trí – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam; đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện.

Qua báo cáo đánh giá, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo về công tác chuyên môn của Hội CCB tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận, các ban, nghành, đoàn thể huyện, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai, phát động các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ; làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên CCB, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phối hợp thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động, các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu hút được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên CCB; qua đó, vai trò, vị trí của tổ chức Hội CCB trong cộng đồng được phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Trí – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua.

Tuy nhiên, các đồng chí cũng lưu ý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy phong trào Hội ngày càng phát triển trong thời gian đến, Hội CCB cần tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Cựu chiến binh; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, truyền thống cách mạng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng những chương trình, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đột phá phù hợp với điều kiện của địa phương và Cựu chiến binh. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm công tác phát triển hội viên; nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ANCT – TT ATXH trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao.


Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Trí – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã trao 6 Bằng khen của BCH Hội CCB tỉnh cho 6 tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội; công tác quản lý vốn vay ủy thác NHCS năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Oánh – Chủ tịch Hội CCB huyện thay mặt BCH Hội CCB huyện đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2023; trao 2 giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác quản lý vốn vay ủy thác NHCS năm 2023.                                                                     

Tác giả: Trương Ngọc Vy

Nguồn tin: Hội CCB huyện


[Trở về]

Các tin cũ hơn: